Aktivitetsledere

Vi trenger frivillige som kan stille som aktivitetsledere. Spesielt på barne og ungdomsgruppene. Send oss en melding dersom du har lyst og mulighet til å delta. Dette gjelder både i Knarvik og på Lindås

Våre aktiviteter

Ungdomsklatring

Ungdommene styrer seg stort sett selv og de fleste har brattkort. Men vi trenger aktivitetsledere til å ta ansvar og sikre de som ikke har Brattkort

Barneklatring

Det er først og fremst på barneklatringen vi trenger aktivitetsledere. 
Fra høsten 2019 tenker vi å dele barna inn i grupper slik at de får en enda bedre oppfølging og opplæring. Det vil gi et enda bedre grunnlag mot Brattkort ved fylte 13 år. 
Vi trenger aktivitetsledere både på Lindås og Knarvik. 

Uteklatring

Uteklatringen er også en aktivitet som i stor grad blir styrt av deltakerne selv. Men vi trenger likevel noen som kan ta styringen og eventuelt sikre de som er ny og har liten erfaring

Meld deg som aktivitetsleder