Avviksrapport for Alver Klatreklubb

Dersom det skjer skade, ulykke eller nestenulykke i forbindelse med klatring skal det skrives en avviksmelding på hendelsen.

Dette for å kunne forebygge lignende hendelser fra å skje igjen. Klubben er også pliktig å melde skader til Klatreforbundet for læring ut over egen klubb.

NB! Ingen personopplysninger om involverte skal oppgis i rapporten. 

Avviksrapport:

2 + 11 =