Priser for medlemskap

Innmelding

For å melde inn deg eller et barn i klubben, klikk på Sopnd-logoen til høyre og fyll ut skjema.

Last ned appen Spond på telefonen din for å følge med på arrangement.

Enkeltmedlem barn

Kr. 100 pr. år

Enkeltmedlem voksen

Kr. 100 pr. år