Innmelding

Dersom du vil melde deg inn i Alver Klatreklubb gjør du følgende:
– Logg inn på Min idrett (linken under)
– Lag ny bruker om du ikke har dette fra f
ør
– N
år du har logget inn, klikk på «Medlemskap» og deretter «Finn ny klubb»
– Skriv inn Alver Klatreklubb og trykk søk. Deretter klikker du på resultatet og velger «Send søknad» Voila

Priser for medlemskap

Enkeltmedlem barn

Kr. 200 pr. år

Enkeltmedlem voksen

Kr. 200 pr. år

Familiemedlemskap

Kr. 100 pr. år per familiemedlem