Sikkerhetsregler og egenerklæring

Ved å sende inn registreringsskjema til Alver Klatreklubb og krysse av i boksen «Jeg samtykker» i skjema, bekrefter du at du har lest, forstått og akter å følge våre sikkerhetsregler og egenerklæringen som står på denne siden. For personer under 18 år må foresatte bekrefte dette, og en foresatt må alltid være registrert når et barn meldes inn i klubben.
Alver kommune har ansvar for at anlegget er i forskriftsmessig stand, mens Alver klatreklubb har ansvar for at utstyr som er tilgjengelig i hallen følger Norges Klatreforbund sine forskrifter. Som klatrer aksepterer du likevel at en viss risiko er til stede og at du selv må ta ansvar for egen sikkerhet ved å opptre ansvarlig, følge klubbens regler og å bruke utstyr korrekt.
Barn under 16 år skal være under tilsyn av ansvarlig voksen og være informert om sikkerhetsreglene i klatrehallen. Personer fra 16 til og med 17 år kan oppholde seg i klatrehallen uten tilsyn når foresatte har signert ansvarserklæring.

Egenerklæring

    1. Jeg er innforstått med at klatring og aktivitet hos hos Alver Klatreklubb innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold i klatreanleggene skjer på eget ansvar.
    2. Jeg er pliktig til å følge sikkerhetsreglene og instrukser gitt av klubbens representanter. Ved brudd på dette har klubben rett til å frata sikringskort eller bortvise personer etter eget skjønn.
    3. Jeg er pliktig å varsle klubbens representatner dersom jeg opplever feil eller mangler på anleggene, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.
    4. Det er ikke tillat med privat instruksjon i våre anlegg. All form for instruksjon skal skje i regi av Alver Klatreklubb.

Opphold i klatrehallen

– Ingen løping i hallen. Innestemme skal benyttes.
– Unngå opphold i fallsoner.
– Tøm alle lommer før du skal klatre. Vi vil ikke at ting skal falle ned.
– Barfotklatring er ikke tillatt.
– Ta ikke bilde av andre i senteret uten samtykke

Brattkort

– Det er krav om Brattkort eller Topptaukort for å kunne sikre i klatrehallen.
– Øving til Brattkort er kun lov med backup på autobelay av personer som har vært på kurs hos klubben.
– Det er krav om at bruker innehar minimum Topptaukort ved bruk av autobelay.

Tauklatring

– All klatring og sikring skal foregå med UIAA-godkjent utstyr (CE-godkjenning).
– Alle mellomforankringer fra og med 1. kortslynge og til toppankeret skal klippes inn.
– Du er selv ansvarlig for å kjenne til og følge Klatrevettplakaten.
– Det skal aldri mer enn ett tau inn i toppanker eller mellomforankringer samtidig.
– Unngå å stikke fingrene i boltehengere, karabinere og annet metall.
– De som kommer nedenfra har vikeplikt for de som er over.
– Ved stor vektforskjell anbefales det at det benyttes Edelrid Ohm i første kortslynge.
– Clogging er ikke tillatt.
– Drytooling er ikke tillatt.
– Vaktene i anlegget har myndighet til å bortvise klatrere som ikke følger retningslinjene våre.